Anmäl dig här

7 May 09:00 - 10:30

Framtidens hållbara besöksnäring - ett samtal om förändrade förutsättningar

För många företag inom besöks- och upplevelsenäringarna har det gångna året medfört stora och omvälvande förändringar. Coronapandemin har inneburit förändrade förutsättningar och nya affärsmodeller har sett dagens ljus, förändrade samverkansformer har vuxit fram och kreativa strategier för kommunikation har utvecklats. Det år vi nu inlett bär fortsatt med sig krav på kreativ omställning och motståndskraft. 

I samtalet om framtidens hållbara besöksnäring kretsar frågorna kring hur ni som företag utvecklas och utmanas. Vilka erfarenheter bär ni med er från denna turbulenta tid? Vad säger de erfarenheterna om möjligheter att skapa förutsättningar för ett hållbart företagande och stå stadiga inför framtiden?

Samtalet leds av Annakarin Nyberg, projektledare Framtidens hållbara besöksnäring.

Allt du behöver veta

Samtalet är den del av projektet Framtidens hållbara besöksnäring som genomförs vid företagsinkubatorn eXpression Umeå. Projektet delfinansieras via Tillväxtverket genom satsningen Kunskapsutveckling i coronpandemin.Samtalet är en viktig del i ett erfarenhetsutbyte som syftar till att sprida kunskaper och erfarenheter om företags och organisationers förändrade förutsättningar under och efter coronapandemin. Inom ramen för projektet Framtidens hållbara besöksnäring kommer olika digitala fokusgrupper, modererade samtal och inspirationsföreläsningar genomföras med varierande målgrupper, perspektiv och frågeställningar. I detta samtal vänder vi oss till dig som driver företag inom besöks- och upplevelsenäringarna med inslag av handel. 

När: 7 maj 09.00-10.30

Var: Deltagandet sker via zoom och länk skickas till dig i samband med din anmälan.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här

Organiseras av